Notícies

Portada > Notícies > Mesures per fer front a l'emergència per sequera

Mesures per fer front a l'emergència per sequera

02/02/2024

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha abordat l'entrada en emergència del sistema Ter Llobregat, en situar-se les reserves per sota dels 100 hm3 de la seva capacitat. Les mesures han entrat en vigor avui mateix, un cop publicada la resolució al DOGC, amb la qual, Montornès del Vallès és un dels 202 municipis que passaran a aquest escenari.

Per tot això, es redueix el consum màxim d’aigua a 200 litres per habitant i dia. Com a mesura de compensació per contenir el consum d'aigua i per donar compliment a la resolució dictada per l'Agència Catalana de l'Aigua, no es podrá fer ús de les dutxes dels equipaments esportius municipals.

Mesures previstes

L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta. Excepcionalitat i Preemergència amb els afegits següents amb caràcter general: 

 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
 • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal•lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics. A Montornès, com a mesura de compensació per contenir el consum d’aigua i per donar compliment a la resolució dictada per l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha decidit tancar les dutxes dels equipaments esportius municipals.
 • Els usuaris no domèstics aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials.
 • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatiu.

 

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freática, si no representa una disminució de disponibilitat per a l’abastiment domiciliari.
 • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS

Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:

 •  Per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques si no representen una disminució de disponibilitat per a l’abastiment domiciliari.
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

 

REG ESPORTIU

 • El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freática, si no representa una disminució de disponibilitat per a l’abastiment domiciliari.
 • S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

 

PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics):

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

 • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
 • Pisicines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Arxivat a: Generica, Novetats