Notícies

Portada > Notícies > Les quotes d'abonats i abonades del CEM queden suspeses fins que es reprenguin les activitats

Les quotes d'abonats i abonades del CEM queden suspeses fins que es reprenguin les activitats

30/03/2020

L'Ajuntament no cobrarà els rebuts de març dels serveis que es presten als equipaments municipals ni els següents fins que es restableixin les activitats. També s'ampliarà el termini per al pagament d'impostos, i es retornarà la part proporcional de les taxes ja pagades pels serveis que s'han hagut de suspendre temporalment.

L'equip de govern local ha acordat un paquet de mesures extraordinàries i urgents que es decretaran per tal d'ajudar a amortir l'impacte econòmic que l'estat d'alerta per la COVID-19 està provocant en la ciutadania.

 • S’ha paralitzat els cobraments dels rebuts dels serveis que es presten als equipaments municipals. No es cobraran els rebuts del mes de març ni els següents fins que es reprenguin les activitats. En el cas de la Llar d’infants El Lledoner, es liquidaran només els dies dels serveis prestats.
 • Es prorroguen els terminis de pagament de les taxes i impostos, tant dels domiciliats com dels que no ho estan, així com dels rebuts emesos durant gener i febrer pels serveis que es presten als equipaments. 
 • Es farà la devolució proporcional de las taxes ja cobrades pels serveis que s'han hagut de suspendre com l'ocupació de la via pública de les terrasses dels bars o la recollida de residus a empreses.

L'Ajuntament també treballa un nou paquet de mesures socials per reforçar les que ja s'estan duent a terme i seguir donant resposta a les necessitats de les famílies que ho necessitin, amb l'objectiu que ningú quedi enrere.

Detall de les mesures fiscals i quadre resum del calendari fiscal, adaptat d'acord amb els consells de l'ORGT 

 1. Aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica domiciliats 1a fracció fins al 2 de juny de 2020. 
 2. Aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica no domiciliats fins al 2 de juny de 2020. 
 3. Aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària dels padrons dels ingressos de dret públic de venciment periòdic que s'indiquen a continuació, fins al 20 de maig de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats 4 de maig de 2020, que corresponen als següents serveis prestats els mesos de gener i febrer 2020: 

  * Instal.lacions esportives (CEM Les Vernedes)
  * Llar d’infants el Lledoner
  * Escola de música, dansa i teatre
  * Serveis de Joventut i infància (Peixera ,Pintor Mir i Masferrer)
  * Serveis de Cultura (Tallers del casal de cultura)
  * Publicitat 

  S’han paralitzat els cobraments del rebuts corresponents al mes de març que contemplaven el mes complert, excepte els corresponents a la Llar d’infants El Lledoner que es liquidaran els dies que els usuaris han pogut gaudir del servei, i en aquest mateix sentit es liquidaran la resta de serveis. No es girarà cap més rebut fins que s’iniciïn de nou les activitats. 
 4. Aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària de la Taxa de Mercat municipal domiciliats 1a fracció fins al 20 de maig de 2020, data de càrrec dels rebuts el 4 de maig de 2020. 
  Es procedirà a la devolució de l’import corresponent als dies que l’Ajuntament ha suspès la prestació d’aquest servei en el municipi. 
 5. Aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària de la Taxa de Mercat municipal no domiciliats fins el 2 de juny de 2020. 
  Es procedirà a la devolució de l’import corresponent als dies que l’Ajuntament ha suspès la prestació d’aquest servei en el municipi. 
 6. Per la taxa de ocupació de la via pública amb taules i cadires (terrasses de bars) i la taxa d’escombraries comercials (per al cas dels comerços del municipi), es procedirà a la devolució de l’import corresponent als dies que han hagut de romandre tancades a causa la situació generada pel coronavirus COVID-19. En el cas de les empreses del municipi que fan ús del servei de recollida de residus municipal, es procedirà a la devolució de l’import corresponent als dies que han hagut de romandre tancades a causa la situació generada pel coronavirus COVID-19, prèvia sol.licitud. 

 

 Resum de les modificacions del calendari fiscal

TRIBUT

DATA INICI

VOLUNTÀRIA

DATA FI VOLUNTÀRIA

DOMICILIATS

NOVA DATA FI

VOLUNTÀRIA

NOVA DATA FI

DOMINICILATS

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

GENER

 24-01-2020

 26-03-2020

 20-05-2020

 04-05-2020

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FEBRER

24-02-2020

24-04-2020

20-05-2020

04-05-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxivat a: Generica