Notícies

Portada > Notícies > ACTUALITZACIÓ de les mesures adoptades en aplicació del decret d’Estat d’Alarma 463/2020, de 14 de març, per poder fer front a la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, i d’aplicació en els propers quinze dies natural

ACTUALITZACIÓ de les mesures adoptades en aplicació del decret d’Estat d’Alarma 463/2020, de 14 de març, per poder fer front a la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, i d’aplicació en els propers quinze dies natural

15/03/2020

Es decreta l’estat d’alarma, que comporta una limitació de la llibertat de circulació de les persones, tant a peu com amb vehicle, en tot el conjunt del municipi. Els moviments queden limitats a :

  • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència al CAP, farmàcies o altres serveis sanitaris.
  • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial. S’ha de prioritzar i acollir-se al teletreball sempre que es pugui.
  • Retorn a la residència habitual.
  • Assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i assegurances. Prioritzar sempre les gestions telemàtiques.
  • Per causa de força major o situació de necessitat per garantir la salubritat de l'habitatge, ja sigui per baixar les escombraries o per passejar l'animal de companyia en espais oberts i evitant aglomeracions.
  • Qualsevol altra activitat de similar naturalesa que s'haurà de fer individualment, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per altre causa justificada. 

-          Només es permet l'obertura de comerç en els àmbits de l'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques i ortopèdies, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, benzineres, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç on line, telefònic o correspondència, tintoreres i bugaderies. 

Recomanem especialment a les perruqueries que limitin la seva activitat, que funcionin sempre amb cita prèvia per evitar aglomeracions, adoptin mesures de protecció i que atenguin especialment les persones grans que tinguin dificultats per rentar-se el cap. 

-          Es suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi. 

-          L'obertura dels establiments comercials ha de ser l'estrictament necessària per a que els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments o productes de primera necessitat. Queda prohibit el consum de productes en el mateix establiment. 

-          El comerç obert haurà d'adoptar les mesures adients per controlar i evitar aglomeracions entre consumidors i empleats mantenint una distància de seguretat de almenys un metre per evitar contagis. Les entregues a domicili caldrà fer-les sempre adoptant mesures de distància i protecció. 

-          La Policia Local en coordinació amb Mossos d'Esquadra podrà realitzar els controls oportuns per garantir el compliment d'aquestes mesures de restricció dels desplaçaments i precintarà parcs i places si s'incompleixen les restriccions imposades. També controlarà les mesures orientades al comerç. 

-          L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents durant l'estat d'alarma serà sancionat segons la llei, en els termes establerts a l'article deu de la Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny.

Així mateix continua vigent: 

-          El tancament de tots els serveis municipals a partir del dilluns 16 de març. La Policia Local mantindrà l'atenció telefònica per a casos de necessitat o urgència. Qualsevol dubte o informació de l'àmbit de la salut, caldrà contactar directament amb el 061. Per a altres informacions més generals, contactar amb el 012. 

-          El tancament al públic del servei de Deixalleria Municipal per indicació del Consorci de Residus del Vallès Oriental fins a la data de l’1 d’Abril. 

Recordem que l'abastiment de productes de primera necessitat està garantit. Demanem que en el moment d'anar a comprar es pensi en el just i necessari. Fem una crida a la solidaritat amb els veïns i veïnes que, per qüestions econòmiques, han de fer la compra dia a dia, i prestem atenció a les persones amb una situació d'especial vulnerabilitat, per atendre les seves necessitats seguint les recomanacions de protecció i distància de seguretat,  #cuidemnosmontornes 

Si ens aturem, la propagació del virus també s’atura, actua amb responsabilitat.

Arxius adjunts

Arxivat a: Generica