Condicions d'ús de la nova normalitat en la reobertura del CEM Les vernedes

Portada > Condicions d'ús de la nova normalitat en la reobertura del CEM Les vernedes

Condicions d’ús

 

  • Com obrirem la instal·lació?

Els/les abonats/des podran fer ús de la instal·lació amb cita prèvia i per torns d’ús de durada d'entre 30 minuts i 1 hora i mitja com a màxim.

El programa d’activitats s’ajustarà en aquests mesos d’estiu a les necessitats de seguretat.

Les reserves de les activitats dirigides es continuaran fent per app, web o quiosc i la resta de reserves dels altres espais esportius (piscina coberta, piscina d’estiu i sala de fitnes) s’hauran de fer pel web del CEM Les vernedes.

Les persones abonades podran fer ús de tots els espais.

Els caps de setmana només quedarà oberta la instal·lació els dissabtes al matí, de 8 a 14.30 hores. Els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí la instal·lació romandrà tancada.

 

  • Amb quines mesures de seguretat?

Aforament limitat dels espais: l’aforament del espais esportius no podrà superar mai el 50% i en el cas de les piscines serà del 30%. Excepcionalment, durant els mesos de juliol i agost, les activitats amb monitor/a de les sales 1 i 2 es faran al pavelló per tal de mantenir el mateix aforament que tenen les sales. A partir de setembre el pavelló queda compromès per altres entitats esportives i es tornarà a fer les activitats a la sales 1 i 2 amb els aforaments que pertoquin.

Activitats esportives: Es podran realitzar activitats esportives en grups de fins a 20 persones, si l’espai i la distància de seguretat ho permeten.

El control d’aforament es farà mitjançat la reserva amb cita prèvia pel web de la instal·lació i, a més a més, es realitzarà amb comunicació contínua entre els tècnics referents (socorristes, tècnics de fitnes o d’activitats), el personal de coordinació i de la recepció.

Reforç en la neteja i desinfecció del centre: s’intensificaran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima seguretat, tant a nivell d’espais com d’equipaments i materials.

Distància de seguretat: tant durant la pràctica esportiva com a les cues, sempre es respectaran 2m de distància entre les persones usuàries. A les sales d’activitats es delimitaran amb marques a terra els espais a ocupar pels usuaris.

Vestidors: els abonats/des podran fer ús dels vestidors dels CEM, garantint una distància de 4m2 per persona (a excepció de les que necessiten assistència), sense superar el 50% de l’aforament. Per les dimensions dels vestidors demanem als usuaris/àries que, en la mesura que els sigui possible, vinguin canviats de casa per tal que l’ús sigui estrictament l'imprescindible. Així mateix, s’aconsella als usuaris/àries que es dutxin de forma ràpida, i als usuaris de la piscina, que ho facin a les dutxes de la platja de la pròpia piscina i no a les dutxes de l’interior dels vestidors.

 Ús obligatori de la tovallola: Cal portar una tovallola per posar entre el cos i les màquines o màrfegues en tots els espais de pràctica esportiva, a excepció de zones exteriors.

Tancament de les fonts d’aigua: en conseqüència, els abonats/des hauran de portar les seves pròpies begudes d’aigua amb recipients de plàstic i tancats hermèticament.

Punts de desinfecció: a cada espai de pràctica s’instal·larà un punt de desinfecció, amb pots de producte desinfectant i paper per a l’ús de cada usuari/ària.

Material esportiu: tot i intensificar la neteja i desinfecció dels espais i materials, cada usuari/ària haurà d’aplicar líquid desinfectant al seu material abans i després del seu ús. Es prioritzarà la pràctica esportiva amb l’ús mínim de material, tant a les sales com a la zona de piscina.

Portes d’accés i finestres: romandran obertes per evitar el contacte amb els usuaris i millorar la ventilació natural dels diferents espais.

Circulacions interiors: dins de les possibilitats del complex, s’habilitaran circuits d’entrada i sortida independents per minimitzar els creuaments dels usuaris/àries.

Petit material: l’equipament  no deixarà material com casquets de bany, ulleres de piscina, etc. i recomana que tampoc es deixi entre usuaris.

Qualitat de l’aire i de l’aigua: s’intensifiquen els controls per garantir-ne la seguretat i es modifiquen paràmetres de funcionament en base als protocols de les autoritats sanitàries.

 

  • Quan pagaré l’abonament?

L’obertura del complex durant el mes de juny no comportarà l’abonament de la taxa corresponent, serà a partir de l’1 de juliol quan es tramitarà de nou el cobrament de les quotes. El primer cobrament correspondrà als 12 primers dies del mes de març que va quedar ajornat.

Tots aquells abonats i abonades considerats personal sensible, persones de més de 70 anys o, que hagin estat en contacte amb algun cas confirmat de Covid-19 o, presentin símptomes relacionats amb la Covid-19, tenen la possibilitat de sol·licitar la quota de baixa temporal. Caldrà presentar un justificant mèdic per a tramitar-la.

La nova normalitat decretada per les autoritats no permetrà gaudir del servei del complex esportiu al 100%; els aforaments seran més reduïts, el programa d’activitats dirigides s’ha hagut d’adaptar i els caps de setmana només s’obrirà els dissabtes al matí. Per tot això, l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha acordat realitzar un descompte de la quota mensual d’un 20% per a tots els abonats i abonades. Podeu consultar les taxes definitives al final d'aquesta noticia.

Així mateix, es recomana fer qualsevol pagament a la recepció del centre esportiu amb targeta per evitar, en la mesura del possible, el contacte amb monedes i bitllets.

 

  • Responsabilitat de la persona usuària

La persona abonada haurà de no tenir simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol quadre infecciós.

Tampoc no pot haver estat positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, ni en contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’accés al centre esportiu comportarà la responsabilitat de la persona usuària conforme no ha patit cap situació de les descrites en els punts anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna simptomatologia compatible amb la Covid19, aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent, i s'impedirà l'accés al recinte del complex esportiu.